آسیب شناسی تأثیر رفتار والدین بر فرزندان درقرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سطح 4 رشته فقه سیاسی جامعة المصطفی العالمیة

2 دانشجوی دکتری رشته قرآن و تربیت مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

چکیده

بی شک خانواده مهم ترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه است، یک خانواده سالم و پویا خانواده ای است که میان اعضای آن به ویژه والدین و فرزندان رابطه ای انسانی و سالم حاکم باشد. رفتار صحیح والدین با فرزندان دارای اهمیت فراوانی است؛ رفتار فرزندانمان بازتابی از رفتار خودمان است پس با یادگیری روش های صحیح تربیت فرزند، الگوی مناسبی برای آنها باشیم.
تربیت فرزندان مستلزم به کارگیری روش های تربیتی صحیح می  باشد که در صورت توجه نداشتن به این روشها موجب بروز آسیب هایی در روند تربیت فرزندان خواهد شد.
در این میان والدین نقش اساسی را ایفاء می کنند.این مقاله در صدد بیان این آسیبها است که در سه حوزه عاطفی،اخلاقی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها