آثار فرزندآوری و نقش آن در تحکیم خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی رشته تعلیم و تربیت

چکیده

وجود فرزند در خانواده یکی از نعمت های الهی است که در فطرت بشر نهفته شده و جزئی از اهداف مقدس ازدواج نیز بقای نسل در قالب فرزند آوری می باشد. امروز که کانون گرم خانواده در برخی ممالک و مجامع مخصوصا بعضی از کشور های غربی به لرزه در آمده است، کلمه ازدواج را به اعمالی به کار می برندکه هیج کدام از اهداف ازدواج از جمله تولید نسل در آن تعقیب نمی گردد.
فرزند در خانواده برکات فروانی را به همراه دارد که از جمله آن ها استحکام خانواده بوده وگرما بخش  و موجب صمیمیت در زندگی والدین است،در این مقاله تلاش شده نقش مثبت اولاد در زندگی والدین مورد کنکاش قرار گیرد،‌ و می توان گفت: توصیه به فرزندآوری و تبیین برکات آن در زندگی از نگاه اسلام، و یافته ‌های دانش تجربی، به نوعی به بخش مهمی از جنبه ‌های کیفیت زندگی افراد در خانواده اشاره دارد. حضور فرزندان در خانواده بر ساحت ‌های مختلف زندگی اثر می‌ گذارد، از جمله  تسهیل تحمل مشکلات و ناهمواری ‌ها، سلامت جسمی و شادکامی والدین، استحکام بنیان خانواده، ارتقای شخصیت انسانی و درجات معنوی پدر و مادر را می توان نام برد. آثار وبرکات متذکره در صورت از فرزند مورد انتظار است که والدین هم به درستی به وظیفه خویش عمل نماید واگرنه نتیجه دلخواه را در پی نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها