نقش آموزش در پیش گیری از بزه اطفال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق قضایی مجتمع عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال، مسئله ای مهم و غیر قابل تردید در جوامع امروزی است که لزوم پیشگیری  از آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است آموزش موضوعی است که در راستای ارتقای کیفیت در اجرای  برنامه های  پیشگیری  از بزهکاری اطفال پا به عرصه ظهور گذاشته است،  اهمیت و جایگاه والای نهاد آموزشی در بحث پیشگیری  از بزهکاری اطفال  از این جهت است که ورود کودک به محیط مدرسه اولین گام وی برای تطابق  با اصول و مقررات اجتماعی است بنا براین مدرسه و  و آموزش می تواند جایگاه بسیار مهمی در زندگی اطفال و شکل گیری شخصیت آنان  داشته باشد به همین جهت می تواند نقش مهمی در امر شناسایی کودکان بزهکار و یا در معرض خطر بزهکاری و حل مشکلات انان ایفا نماید مثلاً اگر معلمان در کلاسهای درس از مدیریت های علمی و عاطفی برخوردار باشند دانش آموزان به سمت انواع انحرافات اجتماعی گرایش پیدا نخواهند کرد اگر کتب درسی قوه خلاقیت دانش آموزان و روحیه پژوهشگری و جستجوگری وکسب مهارت های زندگی را در دانش آموزان به وجود آورد میتوان امیدوار بود که دانش آموزان رغبتی به سمت انحرافات اجتماعی نخواهند داشت. از طرف دیگر خانواده ها هم باید مکلف شوند تا اقدامات تربیتی منظمی در جهت تربیت صحیح اطفال انجام بدهند که طبیعتاً در این جهت حتماً باید آموزشهای لازم را ببینند.

کلیدواژه‌ها